Moderne varebiler er i stadig større grad utstyrt med et komplekst utvalg av Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) designet for å gi brukeren bedre sikkerhet og komfort.

Til nå har dette komplisert installasjonen av viktig tilbehør, inkludert stigtrinn bak, der kjøretøyet allerede er utstyrt med originalt utstyr som ryggesensorer.

Rhino Products kan nå tilby en fullt integrert løsning for dette behovet… Det kalles Rhino Connect+, TowStep™ og TowStep™ duo.

Med Rhino Connect+ kan ditt kjøretøys originale ryggesensorer integreres sømløst direkte i Rhino Products-trinnet. Tilgjengelig for tiden for våre produkter
SafeStep™.

Connect+ er en svært innovativ løsning som er kompatibel med de fleste av Europas fremste varebiler.
Det har tidligere vært en tidkrevende prosess å gjøre endringer for å innføre et eksternt trinn med parkeringsdeteksjonsteknologi. Det har ofte krevd spesialistkompetanse, komplisert omkobling og selvsagt merutgifter.
Connect+ løser dette problemet på en god måte ved å integrere hver originalsensor i trinnet via en enkel “plug and play”-kabel.

– Sømløs “plug & play”-tilkobling – full integrering med bilelektronisk
– Rask, enkel installasjonsprosess med betydelig tidsbesparelse
– Ingen ytterligere omkoblingskostnader – kostnadseffektiv løsning
– Revolusjonerende design – et virkelig innovativt system fra Rhino

Hva er inkludert?

Rhino Connect+ leveres til deg som komplett pakke for vellykket installasjon:
– SafeStep™/ TowStep™ / TowStep™ duo modifisert med adaptere
– Plug and play-kabling og kontakter
– 4 x panelblindplugger

Installasjon er rask, enkel og effektiv. Typisk installasjonstid er 15 minutter fra start til slutt.

Hvordan Rhino Connect+® virker

1 – Demonter originalsensorene fra kjøretøyet.

2 – Klikk dem på plass via spesialadaptere og bruk bakre avstandsstykker, som står i trinnet.

3 – “Plug & play” – koble til sensorene igjen, med hannpluggen inn i sensoren og…

…hunnpluggen som kobler til kjøretøyets ledningsnett.

4 – Fest blindplugger for å dekke til området der den enkelte sensoren satt opprinnelig.

Finn din bil